Фенклуб Челси България - Информация

На 20.09.2004г Софийски градски съд издаде решение, удовлетворващо молбата за учредяването на "ФЕНКЛУБ ЧЕЛСИ БЪЛГАРИЯ". Молбата беше подадена от следните учредители на сдружението с нестопанска цел:

1. Димитър Нешев Попов
2. Борислав Симеонов Стефанов
3. Кристина Илкова Попова
4. Александър Димитров Стойчев

Какви са целите и предмета на дейност на фенклуба?

Съгласно УСТАВА на "ФЕНКЛУБ ЧЕЛСИ БЪЛГАРИЯ" основните цели на сдружението са:

1. Повишаване на популярността на ФК ЧЕЛСИ в България и сред българските футболни фенове.
2. Обединяване на привържениците на ФК ЧЕЛСИ в България в единна организация, защита на общите им права и интреси и представляването им пред държавни и общински органи и служби; местни и чуждестранни юридически и физически лица.
3. Установяване и поддържане на отношения с други фенклубове на ФК ЧЕЛСИ в чужбина.

Целите се осъществяват чрез:

1. Доброволно съдействие на членовете и средствата набирани от членски внос или дарения
2. Подкрепа и стимулиране на процеса на обмен на информация, сувенири и познания относно историята и настоящето на ФК ЧЕЛСИ
3. Създаване на местни структури за обединяването на привържениците на ФК ЧЕЛСИ в България в отделни регионални клубове
4. Организиране на срещи и семинари
5. Разработване на проекти свързани с целите на Фенклуба
6. Сътрудничество с други местни или международни организации със сродни цели и интереси

Всеки член на фенклуба има право да:

1. Участва във всички инициативи и мероприятия
2. Гласува в Общото събрание, при което всеки член има право на глас
3. Избира и да бъде избран от ръководните органи на фенклуба
4. Ползва материалната база на фенклуба в съответствие с неговите цели и задачи

Всеки член на фенклуба е длъжен да:

1. Работи за осъществяване на целите и задачите на фенклуба
2. Спазва Устава на фенклуба
3. Плаща редовно и в срок определения членски внос
4. С поведението си да съдейства за издигане престижа на фенклуба

Какво печеля ако се запиша?

Много хора задават този въпрос, след което се отказват да се запишат. Тези хора обикновено очакват материални облаги от фенклуба. Организацията е създадена най-вече с цел да помогне на всеки фен на Футболен клуб ЧЕЛСИ да се чувства като част от общност със сходни цели и интереси. Организацията от своя страна се задължава да съдейства на всички, дори и на онези, които не са регистрирани във фенклуба, за осъществяването на общата дейност и целите посочени в УСТАВА на сдружението.

Как мога да платя членския си внос?

Можете да го направите по следните начини:
- пощенски запис на адрес

Димитър Нешев Попов
ж.к. Лагера
Бул. "Цар Борис III" 54
бл.12 вх.а ап.5
София 1612

- банков път
IBAN: BG74 CECB 9790 10D9 3323 00
Централна Кооперативна Банка София

Димитър Нешев Попов

- чрез лична среща с член на управителния съвет